'Vijf jaar' onder voorbehoud

DEN HAAG, 23 juni Minister Ritzen (onderwijs) zal het recht op een basisbeurs pas tot vijf jaar beperken als de universiteiten hun onderwijs anders hebben georganiseerd. Meer studenten aan veel opleidingen zouden volgens de minister in kortere tijd kunnen afstuderen als het onderwijsprogramma anders zou worden opgezet. Hij zal de universiteiten dringend op deze verantwoordelijkheid aanspreken. Ritzen heeft dit de studenten gisteren toegezegd toen de gezamenlijke studentenverenigingen hem een petitie aanboden. Daarin werd de minister gevraagd studenten zes jaar recht op de basisbeurs te laten houden.

Ritzen noemde het redelijk dat van de universiteiten wordt gevraagd nog eens naar opzet van de curricula te kijken. Veel van de onderwijsprogramma's dagen studenten onvoldoende uit jaarlijks zo'n 1.700 uur met hun studie bezig te zijn. Universiteiten moeten ook een systeem opzetten waarmee ze achterblijvende studenten kunnen opsporen en helpen.