Geldgebrek bij ruim 60 procent van ziekenhuizen

ROTTERDAM, 22 juni Ruim zestig procent van de algemene en categoraleziekenhuizen had over 1988 een exploitatietekort. Meer dan twintig ziekenhuizen hadden aan het eind van dat jaar een negatieve reserve. Ditmeldt het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) in zijn jaarverslag.

Het COTG baseert dit op enquetes die het jaarlijks houdt onder alle instellingen voor gezondheidszorg die onder de budgetteringsregels vallen. Zowel de ziekenhuizen met een exploitatietekort als die met een negatief saldo aan het eind van 1988 vormen een bont gezelschap, aldus P. Greidanus van het COTG. Veelal hangen tekorten samen met het niveau van het budget in 1982, waarop de latere budgetten werden gebaseerd.

In de loop van 1988 zijn belangrijke wijzigingen in het budgetsysteem ingevoerd. Hoeveel geld een ziekenhuis krijgt is nu onder meer afhankelijk van welke typen specialismen het herbergt. 'Dat is ietwat rechtvaardiger', aldus Greidanus, 'en voor een aantal ziekenhuizen die in de rode cijfers zitten wordt de toekomst daardoor wat rooskleuriger. Maar het is de relatieve armoe van 1987 opnieuw verdelen: kostenstijgingen door duurdere medicijnen en voortschrijdende medisch-technische ontwikkelingen zijn onvoldoende in de budgetten verwerkt.' Verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigeninrichtingen vertonen nauwelijks tekorten. Enerzijdskomt dat doordat de technische ontwikkeling daar niet tot grote kostenstijgingen leidt. Anderzijds houden die instellingen soms geldover doordat ze niet voldoende personeel kunnen krijgen, aldus Greidanus. Dat gaat wel ten koste van de zorg, maar op zorg is gemakkelijker te bezuinigen zonder dat patienten naar de rechterstappen dan op behandeling.