Veel klachten over werk houtsector

BUNNIK, 21 juni De arbeidsomstandigheden in de houtsector (meubel- en timmerfabrieken) wordt door de ruim 40.000 werknemers in deze industrie nog steeds als slecht en zwaar ervaren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Hout- en Bouwbond CNV heeft uitgevoerd onder leden van deze bond. Onderzoeker J. A. de Jong van deze bond zegt dat hij is geschrokken van de omstandigheden die hij heeft aangetroffen. 'Zeker als je bedenkt dat al jaren extra aandacht aan de werkomstandigheden in deze sector is besteed, dan zijn de resultaten van dit onderzoek ernstig.' Vooral in de kleinere bedrijven zijn veel klachten; 71 procent klaagt over het vele bukken, 61 procent over sjouwen en tillen en 43 procent over zwaar lichamelijk werk. Vanaf 35-jarige leeftijd beginnen veel werknemers lichamelijke klachten als gevolg van het werk te vertonen.

Iets meer dan de helft van alle werknemers heeft een netto-inkomen van tussen de 1.500 en 2.000 gulden. Slechts 34 procent toont zich daar tevreden mee. De leden vinden dan ook dat de bond salaris-eisen in de CAO-onderhandelingen als hoogste prioriteit moet kiezen (57 procent). Bondsbestuurder P. van der Leeden zei gisteren naar aanleiding van het onderzoek dat ook via de CAO iets aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in deze sector moet worden gedaan. 'Net als in de bouw waar is vastgelegd dat een zak cement niet zwaarder dan 35 kilo mag zijn, kunnen we ook in de hout-CAO normen stellen'.

Voorts meent Van der Leeden dat de Arbeidsinspectie haar controletaak moet uitbreiden. 'We zijn daar over in gesprek en verwachten aan het einde van het jaar resultaten in de vorm van meer controleurs. De pakkans in de bedrijven moet omhoog'. Ten slotte ziet Van der Leeden in het kader van de handhaving van de regels een belangrijke taak voor de ondernemingsraden weggelegd. 'Het probleem is echter dat veel bedrijven in deze sector in strijd met de wet geen ondernemingsraad hebben. Dat komt omdat veel eigenaren tevens het bedrijf leiden en dat geeft krampachtige weerstanden tegen werknemersvertegenwoordigingen. De Hout- en Bouwbond CNV zal echter niet schromen naar de rechter te stappen in gevallen waar onterecht een ondernemingsraad ontbreekt.'

Het onderzoek is gisteren aan werkgeversvertegenwoordigers in de houtsector aangeboden.