Moira

De nettowinst van NV Verzekeringsbank Moira is in 1989 met 14,7 procent toegenomen tot fl.3,8 miljoen. De verkoop van verzekerd-spaarprodukten steeg met 21,6 procent tot fl.91,4 miljoen. Voor 1990 verwacht de verzekeraar dat de winst ten minste even hoog zal uitvallen als in het afgelopen jaar.

Aan fondsdeelnemers werd een bedrag van fl.38,5 miljoen uitgekeerd. Voor deze deelnemers behaalde Moira een gemiddeld rendement op jaarbasis van tussen de 8,6 en 9,1 procent tegen een verwacht percentage van zes. Het totaal belegd vermogen steeg van fl.394,1 miljoen tot fl. 414,8 miljoen. Moira is voor de helft in handen van algemeen directeur mr. A. F. A. J. Wigmans. De andere helft is eigendom van Noro Group te Zeist.