Geen steun voor fabriek motoren met koolzaadolie alsbrandstof

ROTTERDAM, 20 juni De provincie Groningen en de NOM, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, verlenen geen financiele steun aan de vestiging van een fabriek voor 'koolzaadmotoren' door de onderneming MMB. Ze achten het ondernemingsplan van MMB onvoldoende uitgewerkt. Commissaris van de Koningin Vonhoff heeft dit gisteren bekendgemaakt.

Constructiebedrijf MMB uit Zwartsluis probeert al geruime tijd steun te krijgen voor de oprichting van een assemblagebedrijf voor zogeheten Elsbett-motoren. Dat zijn aangepaste dieselmotoren die behalve op dieselolie ook kunnen draaien op plantaardige oliesoorten als raapolie, soja-olie en palmolie. De Elsbett-motor geldt als een zuinige, goedkope motor die bovendien naar verhouding maar weinig kooldioxyde produceert. Hij is een vinding van het Westduitse Elsbett Konstruktion (Elko) dat overigens maar kleine aantallen van de motor heeft geproduceerd.

MMB wil in eerste instantie drie-cilinder 1500 cc motoren gaan assembleren voor inbouw in pleziervaartuigen en personenauto's.

Provincie en NOM zien af van steun omdat niet duidelijk zou zijn hoe MMB de motoren denkt te verkopen en hoe ze de distributie van raapolie ('koolzaadolie') ter hand wil nemen. Ook zou nog te weinig met zekerheid bekend zijn over de technische prestaties van de motor.

Directeur G. Moeken van MMB zegt niettemin vastbesloten te zijn door te gaan. Ook burgemeester drs. H. H. Apotheker van Veendam, waar MMB zich wilde vestigen, toonde zich teleurgesteld. 'MMB heeft 2,8 miljoen gulden nodig voor de licentie en de daarbij horende test-motoren. Driekwart betaalt de onderneming zelf. Voor zeven ton had men de werkgelegenheid in het noorden kunnen stimuleren en bijgedragen aan de produktie van een milieu-vriendelijke motor.'

Apotheker gaf toe dat het nog maar de vraag is of in de Elsbett-motor koolzaadolie zou zijn verbrand. 'Soja-olie is goedkoper.'