Fakkeldrager van een nieuw Zuid-Afrika

JOHANNESBURG, 20 juni Zuid-Afrika's meest gerenommeerde liberale dagblad, de Rand Daily Mail, beleefde vandaag onder de naam Daily Mail zijn wedergeboorte. De krant, die vijf jaar geleden werd opgeheven, is door voormalige medewerkers heropgericht op haar traditionele, compromisloze grondslagen.

Het dagblad, dat vanmorgen in Johannesburg verscheen, vermeldde in een redactioneel commentaar dat het de 'fakkeldrager van het nieuwe Zuid-Afrika' wil zijn en wil bijdragen aan de vorming van een post-apartheids samenleving, die 'democratisch, onpartijdig en zonder discriminatie' moet zijn.

Journalisten omschreven de heroprichting van de Mail die internationale waardering kreeg voor publikaties over de misstanden van de apartheidspolitiek, maar werd verguisd door de Zuidafrikaanse regering en het zakenleven als een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het Zuidafrikaanse krantenwezen.

Toen de krant in 1985 door haar eigenaren werd opgeheven omdat zij niet meer rendabel was er zouden te veel exemplaren naar de zwarte bevolking gaan besloot een aantal jonge journalisten de tradities en de naam van de krant levend te houden. Met het geld van hun afvloeiingsregeling en inzamelingen slaagden zij erin om in juni van dat jaar met een kapitaaltje van 40.000 gulden een kleine krant, de Weekly Mail, op te richten. Eind 1985 bereikte het weekblad een oplage van 10.000 exemplaren en in de volgende vier jaar groeide het aantal, ondanks voortdurende tegenwerking van de regering die het blad in 1988 voor een bepaalde tijd ophief, gestaag tot een oplage van 30.000 exemplaren. Nu waagden de journalisten een nieuwe stap: ze verzamelden in binnen- en buitenland geld om een dagblad te lanceren. De Daily Mail heeft 49 redactionele medewerkers, van wie ongeveer de helft zwart, en beoogt een eerste oplage van 30.000 exemplaren te bereiken. De krant zal zich vooral richten op jonge opinievormers uit alle lagen van de bevolking. Onderzoek heeft uitgewezen dat er onder de adverteerders grote interesse bestaat voor dit publiek.