Rafsanjani: Iran en Irak bereiden top voor

NICOSIA/KOEWEIT, 19 juni Iraanse en Iraakse regeringsfunctionarissen houden besprekingen ter voorbereiding van een topconferentie tussen de Iraanse president Rafsanjani en zijn Iraakse ambtgenoot Saddam Hussein. Dat heeft Rafsanjani gisteren gezegd, zo meldt radio Teheran.

Rafsanjani zei dat hij Saddam alleen wil ontmoeten als vantevoren zeker is dat een alomvattende regeling van de Iraans-Iraakse oorlog op basis van resolutie 598 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt bereikt. 'We zijn niet van plan het risico te nemen van twijfelachtige besprekingen', zei hij. 'Onze enige voorwaarde is dat deze (top)ontmoeting wordt gehouden op een tijdstip waarop, na de nodige voorbereidingen, de uiteindelijke beslissing kan worden genomen.' Resolutie 598 roept onder andere op tot troepenterugtrekkingen tot achter de internationale grens, uitwisseling van de ruim 100.000 krijgsgevangenen, regeling van alle bilaterale problemen en de vorming van een commissie die vaststelt wie de oorlog is begonnen. Onderhandelingen onder auspicien van de VN op basis van deze resolutie, die onmiddellijk na het staakt-het-vuren begonnen, hebben tot dusverre niets opgeleverd, met name door het Iraakse aandringen op soevereiniteit over de hele grensrivier de Shatt al-Arab. Deze wordt tot dusverre gedeeld krachtens het Akkoord van Algiers van 1975, dat door Saddam is verscheurd. In de eerste van twee recente brieven aan Rafsanjani, die hebben geleid tot de huidige gesprekken, zou Saddam echter van bereidheid hebben blijk gegeven om over deze zaak te praten.

Temidden van al deze bereidwilligheid meldde een Koeweitse krant gisteren dat Irak van plan is de toegang van de Rode Zee voor Iraanse schepen af te sluiten als Teheran probeert de aflevering van 11 in Italie gebouwde oorlogsschepen via de Straat van Hormuz tegen te houden. De Iraakse president had dat het afgelopen weekeinde met Jemenitische leiders besproken tijdens een bezoek aan Sana'a. De Iraanse marinecommandant heeft gedreigd de Iraakse fregatten tegen te houden. (Reuter, UPI)