Octrooiaanvragen voortaan niet meer inhoudelijk getoetst

Binnenkort wil het Ministerie van Economische Zaken een wetsvoorstel lanceren om octrooi-aanvragen voortaan alleen nog te beoordelen op, wat men noemt, formele correctheid. Tot nog toe wordt iedere octrooiaanvraag serieus getoetst aan alle op de dag van indiening beschikbare literatuur. Een welvoorziene bibliotheek stelt de Octrooiraad in staat om de pretenties van iedere octrooiaanvrager te toetsen aan de stand der techniek.

Bij het nieuwe, 'Franse stelsel', wordt altijd octrooi verleend, mits de aanvraag correct is ingediend en de vereiste betalingen zijn voldaan, zonder rekening te houden met de vraag of de vinding ook werkelijk nieuw is. Die vraag komt pas aan de orde wanneer de octrooihouder iemand, die inbreuk op zijn octrooi maakt, voor de rechter daagt. Vaak zal de aangeklaagde dan materiaal bij elkaar sprokkelen om de geldigheid van het octrooi voor de rechter te betwisten. En dan is het aan de rechter, die op technisch gebied meestal een leek is, om uit te maken of het omstreden octrooi een werkelijk nieuwe vinding betrof.

Tot nog toe wordt in Nederland de geldingskracht van een octrooi niet door de rechter, maar door een lid van de Octrooiraad beoordeeld. Het Chemisch Weekblad vreest, dat de welbespraaktheid van advocaten in de toekomst een doorslaggevende factor wordt bij het verdedigen van nieuwe vindingen. De waarde van het verleende octrooi wordt dan wel wat twijfelachtig als een kleine octrooihouder het tegen een grote firma, die zich kostbaar advocatengeweld kan permitteren, moet opnemen. De rechtszekerheid wordt er dus niet beter op.

Sinds 1978 zijn Europese octrooien, die vanuit Munchen worden verleend, bezig hun Nederlandse tegenhangers te verdringen. Het aantal aanvragen bij de Octrooiraad in Rijswijk is sindsdien gedaald van 15.000 naar zo'n 3.200 per jaar. Een in Munchen verworven octrooi kan in alle 12 deelnemende landen worden gebruikt en valt daarmee voor de aanvrager veel goedkoper uit. Bovendien legt de Europese Octrooiraad minder strenge maatstaven aan, zodat de aanvrager meer kans maakt op beloning. (Chemisch Weekblad, 31 mei)