Raad van State schorst machtiging tot grindwinning

ROERMOND, 18 juni De ontgrinding van een acht hectare groot terrein in het Limburgse Swalmen is voorlopig gestaakt. De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft de machtiging, die door Gedeputeerde Staten van Limburg was afgegeven, geschorst. Een woordvoerder van de provincie heeft dit vanmorgen bevestigd.

Enige tijd geleden verleende de provincie een vergunning aan een ontgrinder om bij de Asseltse Plassen grind te winnen. De vereniging Das en Boom tekende beroep aan tegen de vergunning, omdat de ontgrinding desastreuze gevolgen zou hebben voor een in de buurt aanwezige dassenburcht. De das is een wettelijk beschermd dier. Met het oog op dit beroep maakte het provinciaal bestuur van Limburg opnieuw een afweging tussen de economische belangen en de milieubelangen. Hangende het beroep van Das en Boom gaven Gedeputeerde Staten een machtiging af aan de ontgrinder, zodat hij aan de afgraving kon beginnen. Inmiddels zijn vijf hectare afgegraven. Het omstreden terrein is slechts een fractie van het totale grindwinninggebied in Limburg.

Niet bekend