'Unieke' afspraak over kwaliteit gezondheidszorg

LEIDSCHENDAM, 16 juni De organisaties van artsen, specialisten, verzekeraars en patienten in de gezondheidszorg hebben afspraken gemaakt over een kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg. Deze moeten binnen vijf jaar leiden tot een systematische aanpak waarbij alle hulpverleners aan bepaalde kwaliteitsnormen moeten voldoen. Ook vertegenwoordigers van de overheid hebben aan het overleg deelgenomen. De voorzitter van de artsenorganisatie KNMG, W. H. Cense, noemde het akkoord een unicum. Volgens hem is er in geen enkel land ter wereld op dit niveau overleg tussen alle partijen in de gezondheidszorg. In de toekomst sluiten zorgverleners, verzekeraars en consumenten overeenkomsten. Daarin moet vastliggen wie waar verantwoordelijk voor is, aan welke criteria de zorg moet voldoen en welke kwaliteitssystemen dit zullen waarborgen. Deze afspraken moeten ook door buitenstaanders kunnen worden gecontroleerd.