'Bontberg' in koelhuizen na dalende verkoop van pelzen

ROTTERDAM, 16 juni De aankondiging deze week van de sluiting van een van de grootste nertsenfokkerijen in Nederland is door de actiegroep 'Bont voor dieren' gevierd als een overwinning. 'Het bericht illustreert dat de bonthandel diep in de misere zit', zegt M. van Campen van de actiegroep. 'De prijzen van nertsvelletjes zijn de afgelopen vijf jaar met bijna zeventig procent gedaald. De ene bontwinkel na de andere sluit de deuren.' Pelsdierenfokkerij Norka in Rosmalen maakte dinsdag bekend dat het bedrijf eind dit jaar dicht gaat. Maar directeur A. C. J. van Hoeckel haast zich te melden dat het om 'een tijdelijke sluiting' gaat.

De bonthandel kampt internationaal met overproduktie. De afgelopen tien jaar is de produktie van nertspelzen in de wereld bijna verdubbeld tot ongeveer 40 miljoen stuks. De afzet is daar de laatste jaren bij achtergebleven. Van Hoeckel, onlangs gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren (NFE), verwacht echter dat vraag en aanbod 'over twee, drie jaar weer met elkaar in evenwicht zijn. Dan hervatten wij de produktie'. De mening van de NFE-voorzitter wordt gedeeld door woordvoerder R. Haarman van het Nederlands Bontinstituut. Ook hij maakt gewag van een wereldwijde overproduktie van ongeveer vijf miljoen nertspelsen. Volgens hem zijn er echter aanwijzingen dat de markt aantrekt. 'De bontconsumptie in Nederland is vorig jaar met gemiddeld tien procent gestegen ten opzichte van 1988.'

Pelsen

Norka produceert jaarlijks tussen de 25.000 en 30.000 pelzen en behoort daarmee tot de grootste van de bijna 300 bontfokkerijen in Nederland. De sluiting betekent het verlies van twaalf arbeidsplaatsen. Een pels brengt volgens directeur Van Hoeckel momenteel ongeveer vijfentwintig gulden op. De produktiekosten zouden het dubbele bedragen. 'Als de overproduktie is weggesaneerd gaan de prijzen vanzelf weer ophoog', voorspelt hij.

Van Campen van 'Bont voor dieren' is minder optimistisch over de toekomst van de bontfokkerij en -handel. Zij wijst op een recente publikatie in het Amerikaanse weekblad Furworld. Dat meldt dat de bontindustrie komend jaar een afslanking van dertig procent verwacht. Het aantal gefokte nertsen loopt terug van 40 miljoen naar 26 miljoen en het aantal gefokte vossen van 3,4 miljoen naar 2,6 miljoen, aldus de van toonaangevende bontbeurzen in Skandinavie afkomstige prognose.'Bont voor dieren' volgde drie jaar geleden het 'Anti Bont-comite' op, dat jarenlang campagne voerde tegen het dragen van bont. 'Het comite was een anachronisme geworden. Het doel was bereikt, want in Nederland draagt bijna niemand meer bont. Even hebben we ons verkneukeld toen de een na de andere bontwinkel dichtging, maar de fokkerijen bleven bestaan. Zij richten zich nagenoeg volledig op de export. Zij zijn nu ons mikpunt geworden', aldus Van Campen. Zij rekent de sluiting van de gerenommeeerde Londense bontbeurs Hudson's Bay and Annings eind vorig jaar en het staken van de bontverkoop bij de Britse warenhuisketen Harrods dit voorjaar tot de jongste successen van de beweging, die strijdt voor verbetering van het welzijn van dieren. 'In de koelhuizen hoopt zich een bontberg op', zegt Van Campen.

Van Hoeckel en Haarman noemen als oorzaken voor de moeilijke tijd die de bontbranche doormaakt behalve de acties van bontbestrijders ook kwakkelwinters en de concurrentie die bont heeft gekregen van een groeiend aantal andere luxe-artikelen. 'Ik begrijp wel dat de actiegroep de sluiting van Norka probeert uit te leggen als een succes van de anti-bontcampagne, maar dat is niet juist. De toekomst ziet er niet somber uit. In Oost-Europa, waar traditioneel veel bont wordt gedragen, ligt de weg open voor een grote inhaalvraag', voorspelt Van Hoeckel.