Unilever

Unilever voert orienterende besprekingen met verschillende oliezaadverwerkende bedrijven over de verkoop van haar zaadextractiebedrijven in het Engelse Erith en het Westduitse Mannheim. Het initiatief is uitgegaan van de oliezaadverwerkende bedrijven. Die hebben UniMills International, de Europese zaadextractiedivisie van Unilever, benaderd over een eventuele verkoop. De potentiele gegadigden zijn in de gelegenheid gesteld met specifieke voorstellen te komen zodat Unilever de verkoop kan bezien in samenhang met haar lange termijnstrategie. In 1989 bedroeg de omzet van beide bedrijven in totaal fl.1,1 mld. In april 1986 verkocht Unilever haar zaadextractiebedrijven in Europoort en in Spyck en Hamburg in de Bondsrepubliek aan Archer Daniels Midland (ADM) in de VS. Uitvoerig onderzoek van de Europese zaadextractieactiviteiten van Unilever was hieraan voorafgegaan.