Tot 2000 boemel tussen Londen en Kanaaltunnel

LONDEN, 15 juni Er komt zeker tot het eind van deze eeuw geen sneltreinverbinding tussen de Kanaaltunnel en Londen.

Dat is het resultaat van de beslissing van de Britse regering om geen overheidsgeld te steken in een snelspoortraject van een consortium bestaande uit de Britse spoorwegen en twee particuliere aannemers-projectontwikkelaars. 'Wij gaan dus de 21e eeuw in met een 19e eeuwse spoorlijn', concludeerde Labours schaduwminister van vervoer, John Prescot gisteren na de aankondiging van minister Cecil Parkinson in het Lagerhuis.

De formele afwijzing van enige vorm van overheidsinvestering in het voorgestelde sneltreintraject heeft de woede opgewekt van de Britse werkgevers, van regionale ontwikkelingsorganisaties in Engeland, Wales en Schotland en van protestgroepen in het graafschap Kent, die eerst werden bedreigd door de aanleg van de sneltreinverbinding, maar nu niet weten waar ze aan toe zijn.

Parkinson verdedigde de beslissing door te zeggen dat subsidie aan Eurorail, het consortium waarin British Rail en de aannemers tot nu toe samenwerkten, principieel in strijd is met het vrije marktmechanisme en leidt tot financiele bijstand waarvan de omvang niet is te overzien.

Eurorail wilde volgens hem ten eerste een goedkope lening overnemen van 1 miljard pond die de overheid al aan British Rail heeft gegeven om verbindingen voor forensen te verbeteren; ten tweede een extra investering in de sneltreinverbinding van 400 miljoen pond en ten derde een bedrag ineens van 500 miljoen pond.

Eurorail, dat uit was op een commerciele winst van 20 procent op zijn investering, rechtvaardigde dit verzoek om overheidsbijdrage (in het project van in totaal 2,6 miljard pond) door erop te wijzen dat ook binnenlandse gebruikers van de aan te leggen voorzieningen zouden gaan profiteren. Dat argument vond de regering niet overtuigend: als er commerciele redenen zijn om een sneltreinverbinding aan te leggen, dan moeten commerciele criteria ook de doorslag geven, zo is de redenering.

Eurorail heeft zich ogenblikkelijk na de beslissing ontbonden. De overheid moet de aannemers voor miljoenen ponden schadeloos stellen voor het werk dat al in de plannen is gestoken.

British Rail staat nu weer alleen voor de verantwoordelijkheid deugdelijke treinverbindingen in zuidoost-Engeland te creeren. Het heeft gezegd dat het zoekt naar mogelijkheden om alsnog een sneltreinverbinding aan te leggen, al is het traject daarvan nog voorwerp van studie en al moet over de financiering daarvan nog worden gesproken. Zeker is dat de aanleg door het mislukken van het Eurorail-plan opnieuw met ten minste een jaar is uitgesteld.