Tokio: wij komen onze handelafspraken wel na

TOKIO, 15 juni Japan heeft Amerikaanse beschuldigingen van de hand gewezen dat Japan de afspraken niet nakomt die zijn gemaakt tijdens de laatste ronde van hun handelsoverleg.

Het overleg is een cruciaal stadium gekomen nu wordt gewerkt aan de eindrapportage. De laatste ronde in het overleg over de zogeheten 'structurele belemmeringen' (SII) dat door de Amerikanen is geinitieerd om het grote handelstekort met Japan terug te dringen, heeft eind deze maand plaats in Tokio. Het Amerikaanse handelstekort met Japan bedraagt zo'n 50 miljard dollar.

De Amerikaanse minister van handel Robert Mosbacher en woordvoerder Marlin Fitzwater van het Witte Huis zeiden gisteren dat Washington druk op de ketel wil houden om er zeker van te zijn dat Japan zich niet aan zijn afspraken onttrekt.

Een woordvoerder van het Japanse minister van buitenlandse zaken zei vandaag het 'totaal onjuist' te vinden om Japan als de partij aan te merken die zich niet aan haar afspraken houdt.

In een in april verschenen interim-rapport zegde Japan onder meer toe zijn investeringen in de infrastructuur de komende tien jaar drastisch op te voeren en 'dat zal worden gerealiseerd', aldus de woordvoerder.

Deze en ander afspraken werden toen door beide partijen geprezen als een belangrijke doorbraak in het tot dan toe slepende handelsoverleg. De doorbraak kwam totstand nadat topoverleg had plaatsgehad tussen president Bush en de Japanse premier Kaifu. De laatste was overigens naar de VS ontboden en kreeg vervolgens bij thuiskomst te horen dat hij te toegeefijk was geweest jegens Bush.

De woordvoerder gaf toe dat er wellicht verschil van mening kan bestaan over de extra bedragen die Japan wil uittrekken voor de infrastructuur, maar 'het uiteindelijke bedrag zal ver boven het huidige niveau liggen en we zijn niet van mening veranderd'. Volgens het Japanse persbureau heeft minister van buitenlandse zaken Taro Nakayama gezegd dat deze het voor mogelijk houdt dat het handelsoverleg alsnog mislukt. Minister van financien Ryutaro Hashimoto had al bezwaar gemaakt tegen de eis van de Amerikanen dat Japan negen procent van zijn nationale inkomen moet besteden aan investeringen in de infrastructuur.

Vandaag vertrekt minister Nakayama naar de VS voor overleg met zijn collega James Baker in San Francisco.

Japan wees vorige week de eis van de Amerikanen af om periodiek te rapporteren over de vorderingen die Japan maakt met het nakomen van de afspraken. (AP)