Studenten met beurs collectief verzekerd

DEN HAAG, 15 juni Alle studenten met een basisbeurs worden vanaf 1 augustus 1991 collectief tegen ziektekosten verzekerd. De premie, 475 gulden per jaar, moeten ze voor een deel zelf betalen. De beurs zal waarschijnlijk met enkele tientjes per maand worden verlaagd. Studenten uit de lagere inkomensgroepen krijgen hiervoor compensatie in de aanvullende beurs.

Dit blijkt onder meer uit de nota 'Herorientering studiefinanciering' die minister Ritzen (onderwijs) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is de bedoeling de ziektekostenregeling te zijner tijd te vervangen door de basisverzekering tegen ziektekosten die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil invoeren. De student kan voorlopig zelf bepalen bij welk ziekenfonds of particuliere verzekeraar hij zich wenst te verzekeren. Ritzen zal de premie rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij betalen.

Op dit moment zijn 220.000 studenten nog gratis bij het ziekenfonds van hun ouders aangesloten. Het grootste deel van de 340.000 overige studenten heeft zelf een ziektekostenverzekering afgesloten. Alleen studenten met een aanvullende studiefinanciering krijgen de kosten van die verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Volgens Ritzen en Simons kan de invoering van deze collectieve ziektekostenverzekering zonder extra kosten voor de schatkist geschieden. De in de herorienteringsnota gepubliceerde bezuiningsmaatregelen zijn nodig, zo verklaarde Ritzen gisteren in een toelichting, omdat anders in 1995 4,6 miljard gulden aan studiefinanciering zou worden uitgegeven. Volgens hem is het 'evident dat dit een te hoog bedrag is'.

Door de bezuinigingen hoopt de minister de uitgaven te kunnnen beperken tot zo'n vier miljard, een bedrag dat naar zijn oordeel betaalbaar is.