Sanctiebeleid geeft controverse in kabinet

DEN HAAG, 15 juni In het kabinet is een controverse ontstaan over het sanctiebeleid tegenover Zuid-Afrika. Maandag verklaarde vice-premier Kok in Bonn dat hij net als ANC-leider Mandela voorstander is van het vasthouden aan sancties. Dinsdag liet minister Van den Broek (buitenlandse zaken) de Tweede Kamer weten dat politieke en Economische druk op Zuid-Afrika uitgeoefend moet blijven totdat de apartheid volledig is afgeschaft. Maar in de EG heeft Van den Broek voorgesteld na te denken over aanpassing van het sanctiebeleid in zes stappen aan de vooruitgang van het hervormingsproces in Zuid-Afrika.

Morgen ontbijten premier Lubbers, en de ministers Kok en Van den Broek met Mandela op het Catshuis. Vandaag zou in het kabinet worden gediscussieerd hoe moet worden gereageerrd op het pleidooi van Mandela de sancties te handhaven en geen verkeerde signalen aan president De Klerk van Zuid-Afrika uit te zenden.

In Bonn zei minister Kok, die door Mandela 'uw man van buitenlandse zaken werd genoemd': 'Ik wil niet in elk detail het beleid van collega's in het kabinet beoordelen; ieder heeft zijn eigen rol en eigen verantwoordelijkheden. Maar er zijn tal van mogelijkheden om politieke steun te geven aan het veranderingsproces zonder de sancties te hoeven opheffen.' Zowel minister Van den Broek als de CDA-fractie in de Tweede Kamer zijn van may ing dat de EG dient na te denken over het verzachten van sancties als stimulans voor verdere hervormingen in Zuid-Afrika. De CDA-fractie wil ook dat de eenzijdige opzegging van het culturele verdrag met Zuid-Afrika wordt heroverwogen