Jazov: twee voorwaarden Duitse unie

STRAUSBERG, 15 juni De Sovjet-Unie kan de vereniging van de Bondsrepubliek en de DDR alleen accepteren als de NAVO en het Warschaupact opgaan in een nieuw pan-Europees veiligheidssysteem en er een vredesverdrag met Duitsland komt. Dit zei de Sovjet-minister van defensie, maarschalk Jazov, gisteren op een bijeenkomst van de defensieministers van de Warschaupactlanden in Strausberg nabij Berlijn. 'Het belangrijkste uitgangspunt is de oude militaire blokken te laten verdwijnen en een nieuw collectief veiligheidssysteem op te zetten. Een verenigd Duitsland moet hiervan deel uitmaken', aldus Jazov. Aan Moskous instemming met de vereniging van Duitsland verbond de Sovjet-minister als tweede voorwaarde de afsluiting van een formeel vredesverdrag. 'We moeten een streep zetten onder de Tweede Wereldoorlog', aldus Jazov.

Zijn uitlatingen worden in Westerse kringen gezien als een verharding van het Russische standpunt. Moskou heeft verscheidene voorstellen gedaan over de status van een verenigd Duitsland die varieren van neutraliteit tot geassocieerd lidmaatschap van zowel NAVO als Warschaupact. Bonn, gesteund door de Westerse landen, wijst een formeel vredesverdrag van de hand en meent dat Duitsland als geheel lid moet blijven van de NAVO. De commandant van de strijdkrachten van het Warschaupact, Sovjet-generaal Lousjev, zei tegenover de pers dat de defensieministers het niet eens zijn over de toekomst van het pact. Hij zei dat het pact 'moet blijven bestaan, zolang de NAVO bestaat'.