Zweden herziet belastingen; Toptarief van inkomstenbelastingvan 72 naar 50 procent

STOCKHOLM, 14 juni Het parlement van Zweden heeft gisteren ingestemd met de grootste belastingherziening in meer dan honderd jaar, waardoor onder meer de vermaarde hoge tarieven voor de inkomstenbelasting tot het verleden gaan behoren. Door de hervormingen gaat het hoogste tarief van de inkomstenbelasting van 72 procent stapsgewijs naar vijftig procent.

Bovendien zullen Zweden die 180.000 kronen of minder verdienen per jaar helemaal geen inkomstenbelasting meer betalen aan de staat. Zij betalen alleen nog een tarief van maximaal 30 procent aan de lokale overheid. Onder deze regeling valt 85 procent van de belastingbetalers. Voor de meesten zal dit tarief hooguit 23 procent bedragen wegens extra aftrekposten. Behalve de inkomstenbelasting zal ook de vennootschapsbelasting dalen tot dertig procent. Voorheen was deze belasting variabel met een hoogste tarief van boven de vijftig procent.

De meeste nieuwe belastingtarieven gaan in op 1 januari 1991. Het is de bedoeling dat de gehele operatie geen negatieve gevolgen zal hebben voor de Zweedse schatkist. Een aantal vergoedingen die de werkgevers betalen worden extra belast en er zullen meer produkten onderhevig zijn aan BTW. Verder wordt de vermogensbelasting herzien en worden er gaten gedicht in de belastingwetgeving. De belastingmaatregelen kosten 76 miljard kroon (ongeveer 25 miljard gulden). Economen in de Zweedse hoofdstad hebben gezegd dat de nieuwe belastingen veel te laat in gaan. De looneisen zijn op het ogenblik erg hoog en er is vrijwel geen Zweed bereid om over te werken omdat hij er toch niets mee verdient. Van de nieuwe belastingen zijn er enkele al sinds begin dit jaar van kracht, zoals een hogere benzine-accijns en BTW op maaltijden in restaurants. Met de nieuwe belastingstructuur komt Zweden meer op een lijn met de landen van de Europese Gemeenschap.

Het belastingstelsel wordt niet alleen herzien om de tarieven te verlagen maar ook om de belasting van verschillende soorten inkomen evenwichtiger te verdelen. Het oude systeem bevoordeelde volgens sommigen inkomen uit kapitaal boven inkomen uit arbeid en inkomsten in contanten werden benadeeld ten opzichte van niet-contant inkomen.

Ook in Zweden was het besef doorgedrongen dat bedrijven en geschoolde arbeidskrachten het land zouden kunnen verlaten op zoek naar een gunstiger fiscaal klimaat. De meubelketen IKEA verhuisde haar hoofdkwartier bij voorbeeld naar Denemarken. Zweedse filmsterren en topsporters ontwikkelen al vrij vroeg in hun carriere een voorkeur voor Groot-Brittanie en Monte Carlo. (Reuter)