Senaat Italie stemt in met strenge drugswet

ROME, 14 juni De Italiaanse Senaat heeft gisteren ingestemd met een nieuwe drugswet, die strengere straffen stelt op het gebruik van en de handel in verdovende middelen. Ook wie een kleine hoeveelheid softdrugs voor eigen gebruik bij zich heeft wordt onder de nieuwe wet strafbaar.

De nieuwe maatregelen, fel aangevochten door de linkse oppositie, zijn vooral het resultaat van een campagne tegen drugs van de socialistische leider Bettino Craxi. De belangrijkste verschillen met de bestaande drugswet, die dateert uit 1975, zijn de zwaardere straffen voor drugshandelaars, het onderscheid bij vrijwel alle overtredingen tussen 'zware' en 'lichte' drugs, en de sancties voor het bezit van een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik. De zwaarste straf waarin de wet voorziet is maximaal dertig jaar, voor wie handelt in versneden drugs. Op handel in kleine hoeveelheden harddrugs staat een tot zes jaar. Voor softdrugs is dat een half jaar tot vier jaar. Om onderscheid te kunnen maken tussen handelaars en druggebruikers is het begrip 'dagelijkse dosis' ingevoerd. Hoe groot deze dosis is, is nog niet vastgesteld. De minister van gezondheid moet daar binnen twee maanden normen voor opstellen. Wie met zo'n dagelijkse dosis wordt aangehouden raakt, afhankelijk van de soort drugs, voor twee tot acht maanden zijn paspoort en rijbewijs kwijt. Het alternatief is een afkickcentrum. Als dat voor de derde keer gebeurt kan de rechter besluiten tot een vorm van huisarrest of sociale dienstplicht van twee tot acht maanden. De linkse oppositie van communisten, groenen en de Radicale partij, gesteund door enkele parlementariers van de christen-democratische partij, heeft grote bezwaren tegen de nieuwe drugswet. Zij zegt dat hiermee drugsgebruik onnodig veel in de criminele sfeer wordt getrokken. Volgens Craxi was juist een verscherping van de sancties nodig wegens de snelle groei van de problemen die het drugsgebruik vooral in de grote steden van Italie geeft.