Efta eens over gesprek met EG

GOTENBURG, 14 juni De ministers van buitenlandse handel van de zes landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) hebben gisteren overeenstemming bereikt over de basis voor de besprekingen voor nauwere samenwerking met de EG. Over de inhoud van het akkoord zijn geen mededelingen gedaan. Vandaag komen de regeringsleiders van de zes landen (Zweden, Noorwegen, Finland, Oostenrijk, Zwitserland en IJsland) in de Zweedse havenstad Gotenburg bijeen om de laatste afspraken te maken voor de onderhandelingen over Europese economische ruimte, die volgende week in Brussel beginnen. Deze besprekingen moeten voorkomen dat de zes landen geen deel zullen hebben aan het vrije verkeer van personen, goederen en diensten dat op 1 januari 1993 van kracht wordt tussen de twaalf EG-landen. De bijeenkomst in Gotenburg wordt gezien als een toets voor de interne samenhang van de EFTA, omdat Oostenrijk al het volledige EG-lidmaatschap heeft aangevraagd, Noorwegen op het punt staat dat te doen en ook in Zweden een discussie over EG-lidmaatschap is uitgebroken. (Reuter, DPA)