Gezondheidsraad: ingrepen bij ongeboren kind beperken

ROTTERDAM, 13 juni Operatieve ingrepen op ongeboren kinderen moeten tot het uiterste beperkt blijven en mogen alleen worden uitgevoerd in een beperkt aantal gespecialiseerde centra. De Gezondheidsraad schrijft dit in het advies 'Het ongeboren kind als patient' dat gisteren aan de bewindslieden van WVC is uitgebracht.

De Gezondheidsraad ontraadt op dit moment operaties waarbij de baarmoeder wordt geopend. Dergelijke operaties worden weliswaar nauwelijks bij mensen uitgevoerd, maar er wordt wel veel mee geexperimenteerd bij proefdieren. 'Gesloten' operaties, waarbij de foetus via de vagina wordt geopereerd en de baarmoeder dicht blijft, zijn al veel gebruikelijker.

De Gezondheidsraad vindt de behandeling alleen van bewezen waarde in geval moeder en kind bloedgroepen hebben die elkaar niet verdragen. Van de foetale behandeling van hartritmestoornissen, afsluitingen van de urineweg, beginnend waterhoofd en aandoeningen in buik of borst is het nut nog niet aangetoond, aldus de raad.

De zwangere vrouw moet uitdrukkelijk toestemming geven voor een operatie van het kind dat zij draagt. De juridische status van de foetus moet zo worden vastgelegd, aldus de Gezondheidsraad, dat de ongeborene geen eigen en afdwingbaar recht op medische behandeling heeft. In dat geval zou namelijk dwangbehandeling van de moeder mogelijk worden.

De raad adviseert behalve plaatselijke medisch-ethische commissies ook de landelijke Kerncommissie Ethiek Medisch Onderzoek in te schakelen bij beslissingen over nieuwe ingrepen.