Elsevier verkoopt belang in Wolters

ROTTERDAM, 13 juni Elsevier (uitgever van onder andere NRC Handelsblad) zal haar belang van eenderde in Wolters Kluwer verkopen. Dit zal gebeuren door een openbare plaatsing verzorgd door een bankenconsortium onder leiding van Swiss Bank Corp dat de certificaten gespreid bij beleggers in binnen- en buitenland zal slijten.

Op basis van de huidige beurskoers zal het pakket Elsevier een bedrag van ongeveer 900 miljoen gulden opleveren. Elsevier heeft destijds ongeveer 575 miljoen gulden uitgegeven om de 49 procent van de Kluwer-aandelen te kopen, die later zijn omgezet in 12,7 miljoen certificaten en 4,8 miljoen cumulatief preferente certificaten (ccpc's) van het gefuseerde Wolters Kluwer.

Elsevier maakt dus een winst van ongeveer 325 miljoen gulden op de transactie. Het eigen vermogen van Elsevier zal, wanneer het geld wordt ontvangen, stijgen met ongeveer 700 miljoen (900 miljoen minus de boekwaarde van 200 miljoen). Op termijn zal de winst van Elsevier op jaarbasis met netto ongeveer 26 miljoen gulden stijgen doordat de te ontvangen rente over de 900 miljoen bij de huidige tarieven 45 miljoen hoger is dan de 19 miljoen gulden die Elsevier nu als dividend op de Wolters Kluwer-certificaten ontvangt.

Elsevier heeft besloten de certificaten te verkopen omdat het eenderde belang geen extra stimulans bleek om Wolters Kluwer tot samenwerking te bewegen. 'We hadden er genoeg van om almaar met een gitaar onder het raam te blijven staan', aldus een functionaris van Elsevier.

Finale Nederlandse uitgeversstrijd

Elsevier heeft Wolters Kluwer in de afgelopen drie jaar aanbiedingen gedaan uiteenlopend van het uitwisselen van commissarissen tot een gelijkwaardige fusie, maar al deze voorstellen werden afgewezen. Wolters was bevreesd onder te gaan in de combinatie Elsevier-Pearson.

Wolters Kluwer was niet ontevreden met haar groot-certificaathouder, die ondanks het een derde belang niets te zeggen had. Officieus zag het Wolters-bestuur Elsevier als een white knight die voorkwam dat andere kapers de onderneming zouden kunnen belagen. Binnen Elsevier gingen echter geleidelijk aan steeds meer stemmen op om de in Wolters Kluwer belegde middelen rendabeler te benutten.

In de overeenkomst waarbij Elsevier zijn aandelen Kluwer BV omzette in certificaten Wolters Kluwer is vastgelegd dat Elsevier zijn belang niet vrijelijk kon verkopen. Wolters was bevreesd dat Elsevier het belang zou overdoen aan buitenlandse uitgevers als Pearson of Maxwell.

Een van de beperkingen was dat Elsevier niet zou mogen verkopen wanneer Wolters Kluwer net een emissie had aangekondigd.

Wolters Kluwer heeft voor zijn certificaathouders nog steeds de mogelijkheid openstaan wat betreft hun deel in de winst over 1989 te kiezen voor dividend in aandelen in plaats van contanten. Juridisch gezien staat dat gelijk aan een emissie. Daarom kan Elsevier zijn certificaten niet nu meteen verkopen. Omdat de banken een plaatsing van het pakket op de in de zomermaanden uitgestorven internationale kapitaalmarkten niet goed mogelijk achten, zal de openbare plaatsing dit najaar worden uitgevoerd. Dat scheelt Elsevier dit jaar rente-inkomsten.

De koers van het aandeel Elsevier liep vanochtend op de Amsterdamse beurs oorspronkelijk op van fl.90 tot 91,20, maar zakte weer iets terug tot fl.90,60. De koers van Wolters Kluwer zakte van fl.53,70 tot fl.51,70