Sportgeneeskunde

Het Instituut Sportgeneeskunde Limburg wordt opgeheven als Provinciale Staten op vrijdag 15 juni een voorstel van Gedeputeerde Staten goedkeurt. Tien arbeidsplaatsen dreigen verloren te gaan. Volgens de Wet Collectieve Preventie is sportgezondheidszorg een taak voor de gemeentelijke overheden. De gemeente Maastricht en de Rijksuniversiteit Limburg zijn niet bereid de kosten van de provincie over te nemen. Het bestuur van het instituut heeft nog geen officiele reactie ontvangen op het verzoek tenminste zes van de tien arbeidsplaatsen te behouden. Het instituut is ondergebracht bij de Universiteit, dat ook formeel als werkgever optreedt. De medewerkers stellen dat met name het wetenschappelijk onderzoek schade ondervindt als het instituut wordt opgeheven. Mocht Provinciale Staten het voorstel van Gedeputeerde Staten volgen, dan stapt het bestuur naar het ministerie van WVC voor steun om de ontmanteling te voorkomen.