Regering-Thatcher wil al dit jaar lid worden van het EMS

LONDEN, 12 juni De Britse regering heeft plannen om het pond sterling in september of oktober onder te brengen in het stelsel van Europese wisselkoersen, het EMS. Dat leidt The Financial Times in Londen vandaag af uit gesprekken met functionarissen van het Britse ministerie van financien. Eerdere speculaties over snelle toetreding tot het EMS, gebaseerd op uitspraken van de Britse minister van financien John Major, leidden half mei tot een abrupte opwaardering van aandelen op de beurs in Londen. Ook vanochtend steeg de koers van het pond. In Amsterdam noteerde het pond 3,2350 gulden, 2,5 cent hoger dan gisteren.

Het tijdstip van Britse toetreding tot het EMS zou volgens Major's medewerkers nu alleen nog afhankelijk zijn van de voortdurende, relatief hoge waardering van het pond, die de afgelopen maanden heeft ingezet. Op die manier zou toetreding niet het risico met zich meebrengen van import van inflatie, terwijl het beleid van de Britse regering nu juist primair gericht is op het beteugelen van geldontwaarding. Het al dan niet onderbrengen van het pond in het EMS is onderwerp van langdurige strijd geweest tussen Major's voorganger, Nigel Lawson, en Margaret Thatcher, de Britse premier. Lawson nam ontslag omdat hij Thatcher's categorische oppositie tegen toetreding, die werd gevoed door haar persoonlijk economisch adviseur professor Alan Walters, onverteerbaar vond. Lawson's opvolger, John Major, heeft altijd volgehouden dat Groot- Brittannie zou toetreden tot het EMS 'wanneer de tijd daarvoor rijp is' de beproefde formule die ook de Britse premier gebruikte, maar dan met de bedoeling om toetreding uit- zo niet af te stellen. Inmiddels heeft Thatcher haar veto over toetreding vorige maand officieel ingetrokken, maar Major's ambtenaren zijn nog steeds bezorgd over de invloed van professor Walters en houden er rekening mee dat de premier onder zijn invloed toetreding aan het eind van de zomer als te vroeg zal beoordelen.

Major's medewerkers houden er rekening mee dat het inflatiepeil over augustus vermoedelijk nog rond de 10% zal bedragen, ogenschijnlijk te hoog om te binden aan een systeem van deelnemende landen met een gemiddeld inflatiepercentage van 5%. Maar zowel Major als Thatcher hangen de theorie aan dat het onderliggende inflatieniveau in Groot-Brittannie ruim 6% bedraagt, waardoor het verschil met de rest van Europa minder groot is dan op het oog lijkt. Toetreding tot het EMS zou Thatcher bovendien politiek goed uitkomen in de aanloop tot verkiezingen die over uiterlijk twee jaar gehouden moeten worden.