Chemie blijft achter bij industriele groei

PARIJS, 12 juni De groei van de Europese chemische industrie blijft dit jaar achter bij de groei van de Westeuropese industrie van gemiddeld 3 procent. Na jarenlang hoge groeicijfers te hebben gerealiseerd zal de groei van de Europese chemiebedrijven dit jaar uitkomen op ongeveer 2,5 procent.

Die verwachting heeft Cefic, de Europese koepel van chemiebedrijven en hun organisaties, neergelegd in zijn jaarverslag over 1989. De federatie voorziet afname van de groei op alle fronten: produktie, invoer, uitvoer, werkgelegenheid en investeringen.

Vorig jaar bedroeg de produktiegroei van de Europese chemie nog 3,4 procent, waarmee de gemiddelde groei van het bruto nationaal produkt in West-Europa (3,5 procent) ook toen al niet meer werd bereikt. Uitgedrukt in ecu's groeide de omzet van de chemische industrie in EG-landen vorig jaar nog met 8,7 procent tot 289 miljard (668 miljard gulden). De Bondsrepubliek draagt hieraan voor 160 miljard mark bij (180 miljard gulden, 27 procent), Nederland 47,5 miljard (7 procent). Cefic zegt niet verontrust te zijn door het verder achterblijven van de groei. De vooruitzichten voor de branche blijven, wegens de hoge benutting van de produktiecapaciteit, goed. De sterkste groei wordt nog verwacht in de sectoren bulkplastics en farmaceutica.

Zowel de in- als uitoer van chemicalien in Europa zal dit jaar minder sterk toenemen als vorig jaar. De invoergroei daalt van 9,9 naar 6 procent, de uitvoergroei van 5,2 naar 3,5 procent.

Veel grote chemiebedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar een teruggang in omzet en winst gemeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 1989. Oorzaak hiervan was vooral de terugval in waarde van dollar, yen en pond. 'Een tot twee procent minder omzet wil niet zeggen dat het slecht gaat', aldus Cefic-voorzitter dr. G. Metz.

Wat de produktie in volume betreft, rekent Cefic erop dat de groei in de tweede helft van 1990 sterker zal zijn dan in de eerste helft. De prijzen van Europese chemieprodukten zullen minder stijgen dan de inflatie, aldus Cefic, wegens lagere olie- en andere grondstofprijzen en scherper concurrentie.

De Nederlandse chemische industrie, relatief groot in Europa, maakte vorige maand ook al bekend een lager groeicijfer te verwachten: (3,5 tot 4 procent, tegenover 4,5 procent in 1989).