Tips ter beveiliging van paspoorten

DEN HAAG, 11 juni Het ministerie van binnenlandse zaken zal nog deze week een circulaire naar alle Nederlandse gemeenten sturen met aanwijzigingen over de beveiliging van de gemeentehuizen tegen inbraak en diefstal van paspoorten. Dat heeft een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vanmorgen meegedeeld.

Aanleiding voor de circulaire is het grote aantal inbraken in gemeentehuizen waarbij tot nu toe 'enige honderden paspoorten' werden ontvreemd. De circulaire is het produkt van een interdepartementale werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van binnen- en buitenlandse zaken, de VNG, het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Al eerder zond de VNG een vertrouwelijke notitie naar alle burgemeesters in Nederland met tips en aanbevelingen omtrent de beveiliging van de gemeentehuizen. Een van die tips luidde dat de gemeenten zich voor advies in verbinding moeten stellen met de regionale bureaus Voorkoming Misdrijven. 'Wij hebben afgezien van dwingende richtlijnen over type kluizen en beveilingsapparatuur om de gemeenten niet op kosten te jagen. Om die reden zal ook de circulaire van het ministerie geen dwingende voorschriften bevatten. Bovendien ontbreekt daarvoor de wettelijke grondslag. De nieuwe Paspoortwet is er ook nog niet', aldus de woordvoerster van de VNG. Sinds de uitgifte van paspoorten en rijbewijzen sinds eind vorig jaar via de gemeentehuizen gebeurt en niet meer via de provincies, zijn volgens een woordvoerder van de Centrale Recherche en Informatiedienst enige honderden paspoorten uit gemeentehuizen gestolen. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, dat altijd heeft gepleit voor een centrale uitgifte van het paspoort, zegt dat er sprake is van een probleem en verwijst verder naar het ministerie van binnenlandse zaken. De woordvoerder van dit ministerie heeft geen commentaar.