Kabinet moet van Brinkman meer bezuinigen

UTRECHT, 11 juni Het kabinet mag zijn begrotingsproblemen niet oplossen door premies of belastingen te verhogen. Het kabinet zal door bezuinigingen evenwicht moeten aanbrengen. Dat zei CDA-fractieleider Brinkman zaterdag op een CDA-partijraad in Utrecht.

Bezuinigingen zijn volgens de CDA-fractie mogelijk door onder meer verlaging van subsidies, vacaturestops bij departmenten en door te wachten met nieuw beleid. Daarnaast herhaalde Brinkman de eerder gedane suggestie bedrijven die meer dan gemiddeld van ziektewet en WAO gebruik maken extra premie laten betalen.

Tot tevredenheid van veruit de meeste mensen hebben de belastingverlagingen meer geld in de huishoudportemonnees gebracht, aldus Brinkman. 'Een overheid die op het punt van belasting- en premietarieven elk jaar wat anders zou beweren, wordt er bij het grote publiek niet geloofwaardiger op.' De CDA-fractieleider zei dat het voor de geloofwaardigheid van het kabinetsbeleid beter is 'de pijnlijke ingrepen in de uitgaven niet vooruit te schuiven en eventueel meevallende inkomsten niet al voor de volgende generaties te beleggen'.

Brinkman gaf daarbij duidelijk de richting aan waarin het kabinet zou moeten denken: geen automatische koppelingen tussen lonen en uitkeringen en ambtenarensalarissen. Hij sprak van 'budgettair verantwoorde koppelingen'.

Volgens Brinkman is het woord verantwoord 'voor zover ik weet geen Nederlands equivalent voor het woord automatisch.' Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt, zei Brinkman. Hij deed een aantal suggesties, waaronder: Het verlagen van subsidies, 'omdat het in ons land vaak toch al redelijk loopt'.

Budgetdiscipline van de departementen, zo sprak Brinkman zijn voorganger De Vries na, is een goede remedie tegen verlies aan overtuigingskracht van de politiek. Hij gaf niet op welke subsidies hij doelde. Vacaturestops, 'of iets dergelijks' bijde departementen.

Pas op de plaats met nieuw beleid, waar nog maarnauwelijks plaats is voor oud beleid. Hij voegde daar aan toe dat voor het CDA de zorg voor ouderen, gehandicapten en het milieu zwaar telt, evenals reorganisatie van de politie en de bestrijding van de criminaliteit.

Daarnaast pleit de CDA-fractie ervoor, zei Brinkman, om de loonontwikkeling binnen de perken te houden en om 'de uitstoot naar ziektewet en WAO terug te dringen'.

Dat laatste zou naar zijn mening kunnen als onder meer snel concreet wordt vastgesteld hoeveel premie een bedrijf extra moet betalen als het meer dan gemiddeld van ziektewet en WAO gebruik maakt en hoeveel premie-vermindering mogelijk is als het bedrijf beneden dat gemiddelde zit.

Brinkman maakte in zijn rede een duidelijke uitzondering op zijn eis geen premie- en belastingverhogingen door te voeren. Tweeverdieners mogen naar zijn mening wel extra worden belast. De CDA-fractie wil van het geld dat daar vandaan komt graag 'de kleine alleenverdieners en bejaarden met alleen AOW en een klein pensioentje' laten profiteren.