Economie VS stagneert: recessievrees

WASHINGTON, 11 juni De economie van de Verenigde Staten zal dit jaar met 2,2, procent groeien, 0,4 procent minder dan in februari nog werd voorzien. Bestuurslid Martha Seger van het stelsel van Amerikaanse centrale banken (Fed) heeft gisteren in Bazel gewaarschuwd voor een recessie in de VS. De details van de nieuwe ramingen zullen volgens Michael Boskin, voorzitter van de economische adviesraad van de Amerikaanse regering, pas half juli worden bekendgemaakt. De prognose is aangepast omdat de rente vermoedelijk hoger zal uitvallen dan eerst werd gedacht. Voor langlopende leningen zal de rente dit jaar uitkomen op gemiddeld 8,5 procent en voor kortlopende leningen op 7,7 procent. Eerder dit jaar werd uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van 6,7. De werkloosheid in de VS blijft dit jaar staan op 5,3 procent van de beroepsbevolking.

Boskin verklaarde gisteren dat de regering het overleg met het Congres over vermindering van het begrotingstekort (138 miljard dollar) snel wil beginnen. Als er overeenstemming kan worden bereikt over methoden om het tekort de komende jaren aan te pakken, kunnen de rentetarieven in de VS omlaag. Er is met het bestuur van de centrale banken geen afspraak dat de rente wordt verlaagd bij een sterke vermindering van het tekort, maar de centrale banken krijgen dan wel ruimte de rente te verlagen, aldus Boskin.

De Fed zal het monetaire beleid voor het eind van dit jaar moeten versoepelen, verklaarde Fed-bestuurslid Seger gisteren in Bazel. Seger zei dat er gedurende de bijna acht jaar dat de Amerikaanse economie ononderbroken groeit al eerder 'geisoleerde zwakke plekken' zijn geweest, maar dat nu verscheidene sectoren tegelijkertijd een inzinking vertonen. Zij wees daarbij op de jongste werkgelegenheidscijfers, de automobielindustrie en de bouw.

Seger ziet nog meer problemen opdoemen. De defensie-uitgaven zullen na een sterke groei in de jaren tachtig verminderen onder invloed van de verbetering van de betrekkingen tussen Oost en West. Verder hebben 37 van de 50 Amerikaanse staten problemen met hun begroting.