'Vrije EG-markt bedreigt winstgevendheid banken'

ROTTERDAM, 8 juni De winstgevendheid van de Nederlandse banken dreigt na de vorming van interne EG-markt in 1992 verder te dalen. Fellere concurrentie op de Europese markt zal de banken dwingen tot fusies en overnemingen en tot het berekenen van hogere tarieven in het betalingsverkeer. Dit zei prof. dr. A. H. Wellink, directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) gisteren in een toespraak voor de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Maastricht.

Wellink laakte 'de relatief beperkte' winstgevendheid van de Nederlandse banken. 'De rentabiliteit van de banken lag de afgelopen jaren duidelijk onder die van de sector bedrijven, in de jaren 1985 tot en met 1988 vijftien a twintig procent.'

Dit resultaat was nog ongunstiger geweest als de rente de afgelopen jaren minder hoog was uitgevallen, aldus de DNBdirecteur.

Wel heeft Nederland volgens Wellink een goed ontwikkeld, internationaal georienteerd bankwezen met 'relatief solide solvabiliteitsverhoudingen'.

Maar de rentabiliteit blijft een zwak punt. 'Die mag niet verder omlaag.'

Zonder de fusiepartners ABN en Amro te noemen prees Wellink banken die door kostenbesparingen en vermindering van arbeidsplaatsen hun winstgevendheid verbeteren.

De winstgevendheid gerelateerd aan het balanstotaal laat een nog wat 'ongunstiger beeld zien'.

Aan het begin van de jaren zestig was de winst voor belastingen rond twee procent van het balanstotaal. In 1988 was dat percentage ongeveer gehalveerd. 'Dit betekent dat de positie van het bankwezen door de verminderde buffer aan eigen vermogen kwetsbaarder is geworden dan enkele tientallen jaren geleden', stelde de DNBdirecteur.

Een verklaring voor de dalende winstgevendheid zocht Wellink 'in het grote aantal deelnemers op de bancaire markt'.

Concurrentie dwingt de banken een lage prijs voor hun diensten te berekenen. Bovendien zal de toenemende concurrentie op de Europese markt na 1992 leiden tot een 'verkrapping van de rentemarge'. Het kostendekkend maken van verliesgevende delen van de bankmarkt zoals het betalingsverkeer is, volgens Wellink, de belangrijkste opgave voor de banken in de komende jaren. Voorts bepleit hij verdere concentratie.