Lakeman dagvaardt Philips voor ondernemingskamer

ROTTERDAM, 8 juli De uitgeverij Pieter Tijmen Lakeman Publishers en de stichting Onderzoek bedrijfs informatie (Sobi) hebben de NV Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken gedagvaard voor de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof. Ze verwijten Philips dat de onderneming de omvang van de overheidssteun niet in de jaarrekening vermeld heeft. Volgens de uitgeverij en Sobi is het best mogelijk dat Philips zonder die overheidssteun vorig jaar verlies heeft geleden op de normale bedrijfsvoering.

De partijen willen de omvang van die overheidsteun weten voor het boek '100 jaar Philips; de officieuze biografie' dat ze aan het voorbereiden zijn. Ze wijzen erop dat de historie van het scheepsbouwconcern RSV heeft aangetoond dat onvoldoende inzicht in de grootte van overheidssteun 'desastreuze' gevolgen kan hebben. In een proces van Sobi tegen de werf Van der Giessen de Noord heeft de Ondernemingskamer twee jaar geleden bepaald dat de overheidssteun apart in de jaarrekening vermeld moet worden.

Philips gaat er vanuit dat de onderneming 'heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen in het kader van de jaarrakening'.

'Wij kennen geen categorale maar een functionele winst- en verliesrekening', zegt de woordvoerder. 'Dat betekent bij voorbeeld dat we de energiekosten niet apart vermelden. Hetzelfde geldt voor de overheidssteun.'