Italiaanse advocaten helpen fans voor een minimumtarief

ROME, 8 juni Het consulaire bijstandsteam dat is gevormd om Nederlandse voetbalsupporters die in de problemen komen bij te staan, is gevormd omdat de honoraire consuls op Sicilie en Sardinie het werk niet aan kunnen. Het zal overigens niet alleen voetbalvandalen helpen. 'Alleen al voor de eerste ronde komen er vierduizend Nederlanders naar Italie en zoals bij elke vakantie zullen ook hier weer mensen zijn die in de problemen komen omdat ze hun paspoort zijn kwijtgeraakt of zijn bestolen, ' zegt B. Blaauw, medewerker van de consulaire afdeling van de ambassade in Rome.

Het team zal alleen in laatste instantie worden ingeschakeld, als reisverzekering en/of SOS-diensten geen oplossing bieden. De Italiaanse advocaten die stand-by zijn moeten wel worden betaald. 'Wij hebben met een aantal advocaten afspraken gemaakt over een soort minimumtarief, ' zei Blaauw. 'Wie hiervoor geen geld heeft moet terugvallen op een pro deo advocaat.' Overigens hebben zowel het organisatiecomite als woordvoerders van de politie gezegd dat hard en zonder pardon zal worden opgetreden tegen voetbalvandalen. P. van Essen, hoofd van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, die delegatieleider is van de groep Nederlandse agenten die ter assisentie van de plaatselijke politie op Sicilie en Sardinie is, toont zich ingenomen met de hoge vrijheidsstraffen die Engelse supporters hebben gekregen. 'Ik hoop dat de Nederlandse supporters deze waarschuwing ter harte nemen.'