'Alleen goede CAO kan acties stoppen'

RIJSWIJK, 8 juni In het overleg dat de vakbonden de komende weken met werkgevers en overheid voeren over de werkdruk en salariering in de gezondheidszorg zien de bonden geen reden van acties af te zien. 'We gaan net zo lang door tot er een voor onze leden aanvaardbaar CAO-resultaat is', aldus AbvaKabo-bestuurder J. Bensch. Hoewel het kabinet aanvullende financiele maatregelen bespreekbaar vindt menen de vakbonden dat een oplossing van het conflict niet dichterbij is gekomen.

De ministers d'Ancona (WVC) en De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) hadden gisteren de werkgeversorganisatie Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en de vakbonden uitgenodigd voor verder overleg nu het conflict over de CAO voor het ziekenhuiswezen in een impasse zit. De werkgevers hebben maximaal 3,5 procent extra loonruimte geboden, de bonden willen zes procent. De Ziekenhuisraad heeft de afgelopen maanden geprobeerd bij het kabinet 1 procent extra (130 miljoen gulden) los te krijgen die direct voor de verlichting van de werkdruk zou kunnen worden gebruikt. Het kabinet, dat weigert nu al extra geld uit te trekken, voelt meer voor structurele maatregelen die enkele jaren geldig zijn dan voor wat staatssecretaris Simons 'incidentenpolitiek' noemt. Die maatregelen zouden kunnen worden betaald door deze kabinetsperiode geld eerder uit te geven.

Het enige dat gisteren tijdens het overleg op het ministerie van WVC in Rijswijk werd besloten is dat ambtenaren vanaf volgende week met werkgevers en vakbonden in drie werkgroepen 'de knelpunten zullen analyseren en kijken welke oplossingen daarvoor kunnen worden gevonden', aldus minister d'Ancona. Met ambtenaren van Sociale Zaken zullen werkgevers en werknemers bekijken welke mogelijkheden er zijn om de situatie op de arbeidsmarkt ten gunste van de gezondheidszorg te verbeteren. Daarbij gaat het onder meer om scholing, werkervaringsplaatsen en herintreding. Werkdruk en salariering worden in een andere werkgroep met WVC-ambtenaren besproken. In de laatste werkgroep komen de problemen in de bejaardenzorg aan de orde, waarin van de kant van de werkgevers de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden aan tafel gaat zitten.

Ambtenaren van WVC en Sociale Zaken bekijken intussen de mogelijkheid om geld voor verlichting van de werkdruk en betere salariering uit de reserves (1,2 miljard gulden) van het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te halen.

De vakbonden zien het er niet meer van komen dat de PGGM dit jaar opnieuw de pensioenpremies verlaagt. Van verschillende kanten is gesuggereerd dat een verlaging van de pensioenpremies een oplossing voor het conflict zou kunnen bieden. De PGGM heeft echter de pensioenpremies dit jaar al verlaagd om het vorige CAO-conflict in de gezondheidszorg op te lossen. Verdere verlaging van de pensioenpremie in 1991 is volgens de bonden wel bespreekbaar.