'Versterk positie Nederland in telecommunicatie'

ROTTERDAM, 7 juni De overheid moet in samenwerking met het bedrijfsleven een krachtig, gecoordineerd beleid ontwikkelen, gericht op behoud en versterking van de Nederlandse positie in telecommunicatie.

Dat is een van de aanbevelingen in het rapport 'Krachtbron voor de toekomst', dat PTT Telecom en vijf grote Nederlandse telecommunicatie-bedrijven, verenigd in de Netelcom, gisteren in Rotterdam hebben aangeboden aan minister Andriessen van economische zaken.

In een eerste reactie zei de bewindsman dat hij het rapport 'in grote lijnen' onderschrijft. Hij wees erop dat de informatie-industrie op wereldschaal met acht procent per jaar zal groeien, terwijl de verwachte groei van die sector in Nederland maar vijf procent bedraagt. 'We moeten de Nederlandse concurrentiepositie dus versterken', zei Andriessen, maar hij liet in het midden hoe dat zou moeten gebeuren. 'Daar maken we wel weer een rapport over want daar zijn we goed in', zei Andriessen.

PTT Telecom en Netelcom onderstrepen in hun rapport het belang van de telecommunicatie voor de nationale economie. Niet alleen groeit die bedrijfstak veel sneller dan de industrie als geheel, maar telecommunicatie is ook van toenemend belang als infrastructuur voor de rest van het bedrijfsleven, als motor van economische groei. Daarom zou de overheid telecommunicatie 'tot speerpunt van het industriele beleid' moeten verklaren, zei ir. P. A. J. Liefkens, voorzitter van de Netelcom, gisteren in Rotterdam.

De bedrijven pleiten in het rapport voor stimulering van marktonderzoek en ontwikkeling van nieuwe dienstverlening. Daarbij zitten de bedrijven minder te wachten op overheidssubsidies, zei ir. P. P. 't Hoen van PTT Telecom, als wel op overheidsinitiatieven om de nieuwe diensten en technieken toe te passen. 'Daarvan zou een enorme stimulans kunnen uitgaan.' De ondernemingen dringen verder aan op overheidsmaatregelen om het aanbod van goed opgeleide jongeren voor de telecommunicatiesector te verbeteren. Ook vragen PTT Telecom, Alcatel Nederland, APT Nederland, Ericsson Telecommunicatie, Nederlandse Philips Bedrijven en Siemens Nederland om versterking en coordinatie van de Nederlandse inbreng in het EG-overleg als het gaat om telecommunicatie.