Ruzie om invoerverbod Brits vlees bijgelegd

Niet bekend

Afgelopen nacht was in het spoedberaad van de twaalf ministers van landbouw een totale impasse ontstaan omdat nu vier landen eenzijdig een invoerverbod op Brits rundvlees hebben afgekondigd, na Frankrijk en de Bondsrepubliek, ook Italie en Spanje. De vier landen houden vast aan hun idee dat BSE (bovine spongiform encephalopathy, koegekte of sponsziekte) wordt overgedragen van dier tot dier, de zogeheten 'horizontale besmetting'. Daardoor zouden niet alleen individuele dieren, maar ook hele kuddes verdacht kunnen worden de ziekte onder de leden te hebben. Voor Groot-Brittannie zou dat de sluiting van 9.000 bedrijven tot gevolg hebben.

Die visie staat haaks op de wetenschappelijke bevindingen van de deskundigen van het veterinair comite van de Europese Gemeenschap, die zeggen dat zonneklaar is aangetoond dat er alleen een relatie bestaat tussen de voeding en de besmetting. Ook virologen uit de vier betrokken landen ondersteunen die visie en menen dat de maatregelen die Groot-Brittannie en de Europese Gemeenschap hebben getroffen afdoende zijn.

Andere delegaties dan de Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse, hebben zich weinig met de discussie ingelaten, omdat ze van mening zijn dat de verkeerde procedure is gevolgd door eenzijdig maatregelen te nemen buiten de bestaande procedures om.