Moskou zal emigratie niet beperken

TURNBERRY, 7 juni De Sovjet-Unie is niet van plan de emigratie van Sovjet-joden naar Israel aan banden te leggen, zoals president Michail Gorbatsjov zondag had gedreigd. Minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze heeft dat dinsdag meegedeeld aan zijn Amerikaanse ambtgenoot James Baker tijdens een ontmoeting in Kopenhagen. Baker had tegenover Sjevardnadze zijn bezorgdheid geuit over Gorbatsjovs dreigement, aldus gisteren een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris aan boord van Bakers vliegtuig naar Schotland. In het Schotse Turnberry is vanochtend de NAVO-ministerraad begonnen.

Volgens de zegsman had Baker Sjevardnadze duidelijk gemaakt dat elke stap in de richting van beperking van de emigratie 'zeer ernstige consequenties zou hebben'.

De Sovjet-minister legde daarop uit dat Moskou 'graag bepaalde toezeggingen van de Israeliers zou willen hebben', maar niet van plan is zijn geliberaliseerde emigratiepolitiek aan te scherpen.

Op een persconferentie in Washington zei Gorbatsjov zondag dat hij werd bedolven onder Arabische kritiek op de grootscheepse emigratie van Sovjet-joden naar Israel en onder klachten over hun vestiging in bezet gebied. Hij suggereerde dat de uitgifte van uitreisvisa kon worden opgeschort als Israel doorging immigranten in bezet gebied te vestigen. Israelische leiders onderstreepten onmiddellijk dat het iedereen vrijstaat en vrij zal blijven staan zich te vestigen waar hij wil. Ruim 1,1 miljoen Sovjet-joden hebben sinds 1 januari 1989 te kennen gegeven naar Israel te willen emigreren. Dit jaar worden in Israel tussen de 150.000 en 250.000 immigranten verwacht (de VS nemen er nog eens 70.000 op), van wie ongeveer 1 procent zich op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook zou vestigen. Ongeveer 10 procent gaat naar nieuwe woonwijken bij Oost-Jeruzalem, die Israel niet maar de buitenwereld wel als bezet gebied ziet. (AP, AFP)