Toenemend beroep op psychiatrische hulp

ROTTERDAM, 6 juni Steeds meer mensen met psychische problemen doen een beroep op de professionele geestelijke gezondheidszorg. In 1980 waren 186.000 mensen in behandeling, nu is dat aantal opgelopen tot 274.000. Als die ontwikkeling doorzet zal dat aantal over tien jaar zijn opgelopen tot ruim 400.000, dat komt neer op 26 per 1.000 inwoners. Dat heeft een commissie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid berekend.

De groei wordt deels veroorzaakt door de vergrijzing. Het aantal demente bejaarden dat een beroep doet op de psycho-geriatrische zorg neemt daardoor sterk toe. Maar ook factoren als sociale stress, 'geringere tolerantie van psychisch lijden' en het grotere aanbod van behandelaars zorgen voor die groei, concludeert de commissie. Hoewel het aanbod groter wordt klopt slechts een op de vijf tot tien mensen met ernstige problemen aan bij de gespecialiseerde zorg. Doordat de capaciteit beperkt blijft zal vooral een beroep worden gedaan op hulp buiten de psychiatrische ziekenhuizen, zoals de regionale instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg.

De commissie heeft vier thema's gedetailleerd onderzocht: dementie, schizofrenie, arbeidsongeschiktheid door psychische aandoeningen en psychische problemen bij kinderen. Verwacht wordt dat het aantal demente bejaarden de komende twintig jaar met vijftig procent zal toenemen. Voor schizofrenie geeft het rapport mogelijkheden aan om patienten die daaraan lijden zo lang mogelijk aan het maatschappelijk verkeer te laten deelnemen. De commissie gaat er voorts vanuit dat van de 800.000 arbeidsongeschikten in ons land een kwart door psychische problemen buiten de arbeidsmarkt is komen te staan, wellicht zelfs meer. Als daar niets aan wordt gedaan zullen de kosten aan uitkeringen van ruim zes miljard nu, oplopen tot bijna elf miljard gulden in de komende twintig jaar.