Reorganisatie bij vervoerbedrijf in Amsterdam

AMSTERDAM, 6 juni Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) van Amsterdam wordt ingrijpend gereorganiseerd. Het is de bedoeling dat van buiten het bedrijf een aantal managers wordt aangetrokken en dat de centrale directie meer greep krijgt op de organisatie. Dit schrijft GVB-directeur B. Smit aan het gemeentebestuur. Het organisatiebureau McKinsey krijgt opdracht het plan verder uit te werken.

Smit werd een jaar geleden aangesteld met de opdracht 'puin te ruimen'. Hij trof een organisatie aan waar de mensen niet erg gemotiveerd waren, de administratie en de boekhouding onoverzichtelijk waren en het ziekteverzuim met ruim twintig procent drie maal hoger lag dan het landelijk gemiddelde. Sindsdien is er nog weinig verbeterd.

In een brief aan de gemeente schrijft Smit: 'Ik ben momenteel met de Centrale Medezegenschapscommissie en met een aantal Abvakaboleden in gesprek met het doel in de tweede helft van dit jaar een onderzoek te laten instellen naar marktontwikkeling, huidige kostenpakket, uitkeringen van het Rijk voor de drie genoemde technieken (tram, bus, metro) met daarop gebaseerd een advies terzake van de omvang van de organisatie waar het zowel overhead als direkte produktie betreft'.

Ook bepleit Smit overname van het Zaanse streekvervoerbedrijf Enhabo.

De vijf jaar geleden begonnen decentralisatie in negen rayons heeft geleid tot 'vereilanding', waardoor de centrale directie de greep op de ontwikkelingen dreigt te verliezen. De GVB-directie stelt voor het bedrijf in drie takken te verdelen bus, tram en metro onder een sterke directie. Tot het plan behoort ook het aanbrengen van tourniquets bij metro-ingangen, zodat de perrons zonder geldig plaatsbewijs niet kunnen worden betreden. Op het ogenblik kan bij de meeste metrostations geen plaatsbewijs worden gekocht. De automaten die er staan zijn of defect of gesloopt. Onlangs heeft het openbaar ministerie besloten geverbaliseerde zwartrijders in de metro niet meer te vervolgen zolang niet bij alle metrostations de gelegenheid bestaat een kaartje te kopen. Er wordt op de Amsterdamse tram, bus en metro per jaar naar schatting voor 100 miljoen gulden zwart gereden.

In september neemt de gemeenteraad een beslissing over wat het GVB beschrijft als een 'ingrijpende gebeurtenis, die tot doel heeft dat de werknemers het geloof in hun bedrijf weer terug te geven'. Bij het GVB werken ruim 4.200 mensen.