Poetry International 1990 staat in teken van Europa

ROTTERDAM, 6 juni Het eenentwintigste Poetry International zal vooral een Europees festival worden: van de tweeendertig uitgenodigde dichters komen er maar zes niet uit Europa. Op het festival, dat van 16 tot en met 23 juni in de Rotterdamse Doelen gehouden zal worden, komen Poolse dichters, onder anderen Adam Czerniawski, Ewa Lipska en Tadeusz Rozewicz, Tsjechoslowaakse (o.a. Miroslav Holub); een Russische (Gennadi Ajgi die vorig jaar veel succes had); de Hongaar Peter Kantor; Mircea Dinescu, de Roemeen aan wie vorig jaar het eregeld van Poetry werd toegekend en zijn landgenoot Marin Sorescu. Het minst populaire Oosteuropese land, Bulgarije, wordt vertegenwoordigd door de Maja Panatova. Verder staan er vier Duitsers op het programma, van wie een uit Oost-Duitsland. Een landenavond zit er bij zoveel spreiding niet in, maar samenhang is er wel.

Dat er maar weinig dichters uit Zuid-Amerika komen (een Argentijn) en geen enkele Afrikaan heeft volgens de directeur van Poetry, Martin Mooij, vooral financiele redenen, maar het is ook moeilijk om van alle landen ter wereld te beoordelen wie er de beste dichters zijn. Daarom zal de werkgroep die het programma maakt vanaf volgend jaar worden bijgestaan door de 'Poetry International Advisory Board', waarvoor dichters als Yehuda Amichai, Octavio Paz en Breyten Breytenbach gevraagd zijn. Zij moeten zorgen voor 'steunpunten in verschillende landen' - dat wil zoiets zeggen als dat zij beter geinformeerd zijn over hun eigen land dan een willekeurige buitenstaander, maar ook dat zij eventueel contacten voor Nederlandse dichters zouden kunnen regelen. 'Stel je voor dat wij met Nederlandse dichters naar Japan willen... '

droomde Martin Mooij een beetje hardop.

Na het Rotterdamse festival gaan dit jaar ook weer, net als vorig jaar, een aantal dichters het land in met Poetry on the road. Van 21 tot en met 25 juni lezen zij voor in Enschede, Assen en het Westduitse Leer.

Poetry wordt dit jaar gepresenteerd door Robert Anker (bekend van vorig jaar) en Adriaan van Dis, die Wim de Bie opvolgt.