Akkoord getekend met Polen over inspectie legereenheden

WARSCHAU, 5 juni Minister A. ter Beek (defensie) heeft gistermiddag in Warschau een overeenkomst getekend met Polen om wederzijds legereenheden te inspecteren. Het is de eerste keer dat een lidstaat van de NAVO en van het Warschaupact proefinspecties gaan houden.

In september komen Poolse officieren naar Nederland. Zij bezoeken dan een tankbataljon, een artillerie-eenheid, een pantserinfanteriebataljon en een squadron van de luchtmacht. Een Nederlands team zal in de laatste week van september inspecties houden bij Poolse eenheden van land- en luchtmacht.

De opzet van de proefinspecties is na te gaan of procedures die beide landen hebben gekozen om op naleving van wapenakkoorden toe te zien, voldoen. De twee teams zullen in de praktijk bekijken of de regels voor verificatie, waarover nu in Wenen wordt onderhandeld op de conferentie over Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE), uitvoerbaar zijn of moeten worden bijgesteld.

Na de proefinspecties zullen de Nederlandse en Poolse officieren in Warschau bijeenkomen om een gezamenlijk rapport op te stellen. Hun bevindingen zullen worden aangeboden aan de lidstaten van de NAVO en het Warschaupact.

De Poolse minister van nationale defensie, generaal F. Siwicki, zei dat het besluit om op elkaars grondgebied proefinspecties te houden moet worden beschouwd als een 'vertrouwenwekkende maatregel'.

In het Slotakkoord van Helsinki is in 1975 tot het nemen van dat soort maatregelen besloten. Op de CSE-conferentie in Wenen wordt waarschijnlijk besloten tot het houden van proefinspecties. Het Pools-Nederlandse besluit loopt daar op vooruit. Op een vraag of het besluit tot inspecties ook een reactie is op de Duitse eenwording en de twee buurlanden van het nieuwe Duitsland daarom meer met elkaar willen samenwerken, antwoordde de Poolse minister niet. Minister Ter Beek noemde de overeenkomst in het belang van de Europese veiligheid. De Duitse hereniging was een onderdeel van die Europese veiligheid, aldus Ter Beek.

Tijdens een discussie 's middags in het parlement met leden van de defensiecommissie toonden de Poolse gesprekspartners zich voorstander van het NAVO-lidmaatschap van Duitsland. Ook willen zij dat een deel van de Sovjet-troepen in Polen blijft zolang de onzekerheid over hun eigen veiligheid niet is weggenomen. Opvallend was dat vooral parlementsleden die in de regering of in het leger zitten het woord voerden. Op exacte vragen kwamen veel vage antwoorden, ingegeven door een gevoel van onzekerheid. Minister Ter Beek sloot de discussie af met de opmerking: 'Ik hoor hier veel praten over de renationalisatie van legers. Daar hebben we in het verleden slechte ervaringen mee gehad'.

Hij deelde het nieuwe concept van het Poolse ministerie van defensie voor een kleiner, snel optredend leger met lichtere nieuwe wapens, maar hield een pleidooi voor multi-nationale eenheden om vrede in een nieuw Europa te waarborgen.