Redactie van nieuwe krant Rotterdam wordt kleiner

ROTTERDAM, 1 juni De redactie van de nieuwe Rotterdamse avondkrant die op 1 januari moet ontstaan uit samenvoeging van Het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad, zal kleiner zijn dan aanvankelijk werd aangekondigd.

Dit blijkt uit het definieve fusieplan dat de directie van de Avondbladencombinatie Rotterdam (ACR) gisteren heeft toegezonden aan de betrokken ondernemingsraden en vakkorganisaties. In de ACR werken de uitgevers Dagbladunie, Sijthoff Pers en Perscombinatie samen.

Volgens het plan zullen bij de nieuwe krant 80 mensen werken, inclusief het ondersteunend personeel. Bij de aankondiging van de fusie in maart werd nog uitgegaan van 80 redacteuren. Nu werken bij de twee kranten 127 journalisten en 16 administratieve medewerkers. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de beide redacties hebben verbaasd en ontevreden gereageerd op het genoemde aantal arbeidsplaatsen. De NVJ vindt verder dat er een extra vangnet moet komen voor de werknemers voor het geval de nieuwe krant het uiteindelijk niet haalt.

De uitgevers gaan ervan uit dat de nieuwe krant binnen vijf jaar een oplage van tussen de 80.000 en 100.000 exemplaren moet bereiken. Nu hebben beide bladen samen een oplage van 110.000. De uitgevers houden rekening met een flinke daling van de oplage in het eerste jaar van verschijnen van de nieuwe krant.

De nieuwe krant heeft nog geen naam. Hij zal niet zoals Het Vrije Volk een progressieve signatuur hebben maar onafhankelijk zijn. De hoofdredactie van de krant zal volgens het fusieplan worden benoemd door een speciale commissie van redacteuren onder leiding van de directie. De pagina's worden gezet bij Sijthoff Pers in Rijswijk en gedrukt bij de Dagbladunie in Rotterdam. De Amsterdamse uitgever Perscombinatie trekt zich uit de ACR terug.