Hoog gehalte ozon leidt tot smogfase 1

ROTTERDAM, 1 juni In het hele land is sprake van een verhoogd ozongehalte in de lucht. In de provincies Friesland, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht is sinds gisteren smogfase 1 van kracht die intreedt als er meer dan 180 microgram ozon wordt gemeten per kubieke meter lucht. Bij fase 1 dreigt er geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel kunnen problemen ontstaan voor astma- en carapatienten. Die risico-groepen kunnen hinder ondervinden van de luchtvervuiling, in de vorm van oog-, neus- en keelirritaties. Voor hen geldt het advies zich zo min mogelijk in te spannen en eventueel binnen te blijven. De overheid geeft bij smogfase 1 verder geen concrete gedragsadviezen aan de bevolking. In Noord-Holland en Limburg bleef het ozongehalte net onder de 180 microgram. Het verhoogde ozongehalte in de lucht is een direct gevolg van het zonnige weer van de laatste tijd. Het zonlicht werkt in op de door industrie- en autogassen vervuilde lucht, waardoor ozon wordt gevormd. Daarom is bij zonnig weer de lucht vuiler naarmate het later op de dag is. Door de aanhoudende noordwestenwind bleven de noordelijke provincies relatief gespaard en komt de vuile Rijnmond-lucht terecht in Zeeland en Belgie.

In Friesland werd woensdag al meer dan 180 microgram ozon gemeten en op een bepaald moment zelfs meer dan 200. Volgens een woordvoerder tast de provincie in het duister over de oorzaak van deze hoge concentraties. Merkwaardig is dat in Groningen en Drenthe het beeld veel gunstiger is.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) nam aan het begin van de middag aan dat in de betreffende provincies fase 1 van kracht zou blijven en dat het ozongehalte in de zuidelijk provincies 240 microgram zou bereiken. Morgen verwacht het RIVM een koufront en komt er waarschijnlijk een einde aan de smogsituatie.