Wethouder wil afspraak maken met illegale ateliers

AMSTERDAM, 31 mei De Amsterdamse wethouder P. Jonker wil met de houders van(semi-)illegale confectie-ateliers afspraken maken over het naleven van de wet en het betalen van premies. Het opsporen en oprollen van illegale ateliers zou tegelijkertijd moeten worden gestaakt.

Jonker heeft dit gisteren gezegd in een vergadering van de raadscommissie voor economische zaken. Volgens Jonkers assistent G. Hoekstra wil de wethouder 'de illegale ateliers niet wegpesten, maar ze via een overbruggingsperiode van bijvoorbeeld twee jaar tot regulering laten komen'. Het huidige beleid richt zich vooral op de afnemer, die geen zaken met illegalen zou moeten doen, en op het opsporen en oprollen van illegale ateliers. Overleg met atelierhouders over 'zelfregulering' gebeurt thans niet.

Amsterdam telt naar schatting vierhonderd meer of minder illegale confectie-ateliers, waarin vooral Turken werken. Jonker wil deze werkgelegenheid graag in stand houden, maar wel op legale wijze. Welke afspraken met Turken kunnen worden gemaakt die hier illegaal verblijven (en vermoedelijk geen aanspraak op legalisering kunnen maken) is nog onduidelijk. Volgens het hoofd van de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen, K. H. van Dijk, worden de laatste tijd bij 'invallen' steeds meer illegalen aangetroffen.

De 'illegale' ateliers werken vaak maar gedeeltelijk illegaal. Ateliers staan wel geregistreerd bij GAK en Kamer van Koophandel, maar de eigenaren werken vaak met illegalen, dragen geen of te weinig premies af en betalen onvoldoende belasting.