Werkneemsters blijven staken in lompenhandel

TILBURG, 31 mei De directie van het kledingsorteerbedrijf Leon Kalfus in Tilburg en de Industriebond FNV hebben gisteravond na een bemiddelingspoging door de Tilburgse wethouder H. Krosse een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Maar de ongeveer vijftig voornamelijk Turkse werkneemsters van het bedrijf, die al vijf weken in staking waren, hebben geen genoegen genomen met het resultaat. Ze zijn vanmorgen opnieuw in staking gegaan. Dit heeft directeur Kalfus vanmorgen meegedeeld.

Tussen de partijen was onder meer overeengekomen dat er een 38-urige werkweek zal komen op het moment dat de resultaten van de onderneming dat toelaten en de produktiviteit is verbeterd. Volgens Kalfus blijven produktiviteit en resultaten op dit moment achter ten gevolge van een hoog ziekteverzuim, dat bijna het hele jaar door op 30 procent ligt.

Ook was een afspraak gemaakt over een door de bond gevraagde winstdelingregeling. Over de andere eisen van de vakbond omtrent afschaffing van het systeem van toeslagen en premies en over een vervroeging van de bedrijfsvakantie werd geen akoord bereikt. Niettemin zou de Industriebond, waarvan vanmorgen niemand bereikbaar was, toch hebben ingestemd met het pakket van maatregelen, zoals dat door de wethouder was voorgesteld.