Vijftien landen openen aanval op drugsdollars; Westen paktwitwassen aan

PARIJS, 31 mei In Parijs zijn gisteren ingrijpende plannen aangenomen om het witwassen van drugsdollars internationaal te bestrijden. Ministers van financien van vijftien landen besloten onder meer de anonimiteit van bankrekeningen op te heffen.

Het initiatief voor de strijd tegen de narcodollars is vorig jaar genomen door de Groep van zeven rijke landen (G-7). Later hebben zich bij deze zeven (Verenigde Staten, Groot-Brittannie, W-Duitsland, Japan, Frankrijk, Canada en Italie plus de EG-Commissie) nog acht landen gevoegd, te weten Nederland, Zweden, Belgie, Zwitserland, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Australie. Namens Nederland was gisteren geen minister, maar een hoge ambtenaar aanwezig.

Deze vijftien landen, verzameld in de zogeheten Gafi (Groupe d'Action financiere), hebben gisteren veertig maatregelen aangenomen. Nummer 12 stelt dat de anonimiteit van een bankrekening wordt opgeheven. De bank moet weten wie zijn klant is en de klant moet zich met een geldig document kunnen identificeren. Copieen van dit document en van de geldtransacties die de klant verricht moeten minstens vijf jaar bewaard blijven. Ook Zwitserland en Luxemburg zijn met deze afspraak akkoord gegaan. Men kan niet spreken van een opheffen van het bankgeheim. Niet iedereen heeft namelijk inzage in de rekeningen en identiteitspapieren.

Op de ministeries van financien worden speciale eenheden opgericht die bij verdachte transacties op onderzoek uit mogen gaan. Zowel de bank als het ministerie kan het initiatief nemen. De klant mag in zo'n geval niet gewaarschuwd worden.

De opheffing van de anonimiteit heeft zware discussies gevergd. De verplichting voor banken om automatisch overmakingen boven een vast bedrag te melden aan het ministerie van financien heeft het echter niet gehaald. In Amerika geldt al vanaf 1970 de grens van 10.000 dollar. Nu staat er in het rapport (maatregel 24) dat ieder land een dergelijk systeem van automatische aangifte moet overwegen.

De hoeveelheid geld die jaarlijks wordt witgewassen of geinvesteerd schat men op 85 miljard dollar. Het is de netto winst uit een bedrijfstak waarin naar schatting jaarlijks 122 miljard dollar omgaat.

Omdat de criminelen de drugsdollars proberen te plaatsen op bankrekeningen over de gehele wereld, hebben de vijftien landen ook afgesproken dat hun banken speciaal zullen letten op overmakingen uit belastingvrije gebieden, zoals de Bermuda's, de Antillen en uit verdachte landen in Azie en Zuid-Amerika, waar de drugsbendes actief zijn.

Ook zullen de landen maatregelen nemen tegen grote transacties in baar geld. In Frankrijk mogen aankopen boven de 50.000 gulden niet meer a contant, maar moeten deze met cheques, credit-cards en dergelijke, betaald worden. De eigenaars van de rekeningen zijn dan na te trekken. Ook in Engeland, Amerika en Australie zijn soortgelijke maatregelen genomen.

De afspraken in het kader van de Gafi, zoals die gisteren zijn ondertekend door de ministers van financien, moeten worden uitgevoerd. Andere maatregelen uit het rapport van de Gafi zijn onder meer: het gebruik van cheques, giraal verkeer enz. moet gestimuleerd worden, de eigenaren van banken moeten bij de regeringen bekend zijn, zodat de drugsmafia niet de dollars kan doorsluizen via eigen mafia-banken, apparaten voor de opsporing van grote hoeveelheden geld moeten ontwikkeld worden, eigendommen van gepakte witwassers moeten geconfisqueerd worden en er zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie en juridische samenwerking. De Gafi heeft haar rapport gestuurd naar Ierland, Griekenland en Portugal die lid willen worden en naar de andere Oeso-landen, die geen lid zijn. Ook zal de Gafi vertegenwoordigers sturen naar de drugsconferentie van 27 Latijs-Amerikaanse landen volgende week. Ook deze landen overwegen toetreding tot de afspraken van de actiegroep van de vijftien.

    • Peter van Dijk