Vigilanter

Vigilanter, houdster van een belang van 40 procent in het sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale, heeft verleden jaar blijkens het jaarverslag een winst geboekt van fl.1,49 miljoen. Over het vorige verslagjaar, dat vijftien maanden telde, leed zij een verlies van fl.19,69 miljoen. De winst ontstond als gevolg van het positieve resultaat van fl.4 miljoen bij Smit Internationale. Voorgesteld wordt een dividend van fl.1 uit te keren. Over het voorgaande jaar werd het dividend gepasseerd.