Verpleegkundigen 24 uur in staking

ROTTERDAM, 31 mei Verpleegkundigen van het Ziekenhuis Amstelveen zijn vanmorgen voor 24 uur in staking gegaan uit protest tegen het uitblijven van extra geld voor het verlichten van de werkdruk en loonsverhogingen in de gezondheidszorg. De actie wordt gesteund door de Nederlandse Maatschappij voor Verpleegkunde, maar niet door de overige bonden. De AbvaKabo vindt de actie veel te ver gaan, vooral omdat er op de afdelingen geen eten wordt rondgedeeld. Ook de CFO wil zulke harde acties op dit moment niet steunen.

Op elke afdeling zijn twee verpleegkundigen aanwezig. Ze doen alleen werk dat anders vooral in de nachtdienst wordt gedaan, zoals medicijnen geven, infusen regelen en incontinente patienten verschonen. Andere verzorging van patienten blijft achterwege.

Om een rechtszaak te voorkomen zijn de ingeroosterde verpleegkundigen wel in het ziekenhuis aanwezig. Ze volgen onder meer cursussen waar ze anders niet aan toe komen. De directie heeft begrip voor de actie, maar vindt wel dat die te ver gaat. Men probeert de ongemakken voor de patienten zoveel mogelijk te beperken. Het Leger des Heils deelt vandaag de maaltijden uit.

De huidige opnamestop in 27 verpleeghuizen in Rijnmond betekent een forse extra belasting voor het kruiswerk en de thuiszorg. Volgens D. Mulder, directeur zorgverlening van de Stichting Samenwerkende Rotterdamse Kruisverenigingen, gaat het om 250 patienten die gemiddeld zo'n drie uur zorg per dag vergen. Het kruiswerk heeft daar geen geld en geen personeel voor. Ook als de verzorging van deze patienten wordt betaald door ziekenfondsen en verzekeraars is het de vraag of er voldoende personeel is te krijgen, meent Mulder. Eventueel zal het kruiswerk een wachtlijst instellen. Dat is in Rotterdam nog niet eerder gebeurd. In Zierikzee en in het Sophia Ziekenhuis in Zwolle wordt gestaakt in de operatiekamers. Verder wordt in circa 25 instellingen actie gevoerd.