Stakingsgolf dreigt tijdens WK

ROME, 31 mei In de wetenschap dat een stakingsgolf tijdens het WK het imago van Italie geen goed zal doen, zijn er voor de komende weken stakingen aangekondigd door treinmachinisten, stationschefs, buschauffeurs, luchtverkeersleiders, de werknemers op de postkantoren en in de banken, musici in dienst van de staatsomroep RAI, en de tabaccai, de verkopers van sigaretten en postzegels.

Zij hopen dat de tegenpartij, in alle gevallen de overheid, snel concessies zal doen om arbeidsonrust te voorkomen. Verwacht wordt dat de minister van transport, Carlo Bernini, in ieder geval de stakingen bij de spoorwegen en in het luchtverkeer zal proberen te voorkomen door dwangbevelen uit te geven om toch aan het werk te gaan. De afgelopen zeven dagen hebben ongeveer vijftigduizend man zo'n dwangbevel gekregen.

Bij de spoorwegen is de meeste onrust. De grote vakfederaties hebben een akkoord bereikt met de regering over een nieuwe cao, maar een aantal radicale kleinere bonden zijn het daar niet mee eens. De directie van de spoorwegen heeft de stakers gedreigd onmiddellijk gebruik te gaan maken van de grotere mogelijkheden om mensen te ontslaan.

Het voorbeeld van deze bonden, de cobas, is door anderen overgenomen. Zo zullen de tabaccai tijdens de WK geen postzegels verkopen en geen loten. De stakingskoorts heeft zelfs de werknemers van het Vaticaan aangegrepen, die eerder deze week betogingen hebben gehouden onder de pauselijke appartementen.

Een troost is dat de stakingen die gemeente-ambtenaren in Rome hadden aangekondigd, grotendeels zijn afgelast, nadat de gemeente had beloofd dat het achterstallige loon snel zal worden uitbetaald. Eind 1989 was overeenstemming bereikt over looncorrecties met terugwerkende kracht, maar die waren nog niet verrekend. De verkeerspolitie heeft daarnaast haar eis voor een stress-toeslag tijdens het WK ingetrokken.

Een probleem bij de pogingen om de andere stakingen te voorkomen is dat er duizenden agenten nodig zijn om de dwangbevelen persoonlijk te overhandigen. Geschat wordt dat er voor de komende week zeker 70.000 dwangbevelen nodig zijn.

Een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt deze dwangbevelen via de media te verspreiden, ligt bij de Senaat. Maar ook al zou de Senaat er in slagen het voorstel nog deze week goed te keuren, dan nog duurt het twee weken voordat de nieuwe wet kan worden gepubliceerd in de staatscourant en zo van kracht wordt.

    • Marc Leijendekker