Sponsor

Het 'sponsorplan' van de Rotterdamse Schouwburg, waarbij bedrijven en particulieren obligaties kunnen kopen, heeft een miljoen gulden opgebracht. De schouwburg ontvangt over het bedrag rente die deels wordt gebruikt om bijzondere en kostbare buitenlandse produkties te kunnen brengen. Van de duizend uitgezette obligaties is tot nog toe een vijfde naar particulieren gegaan, de rest naar bedrijven.