Senaat eist volledige uitgave van briefwisseling Thorbecke

DEN HAAG, 31 mei De Eerste Kamer eist unaniem dat minister Ritzen (onderwijs) het mogelijk maakt de briefwisseling van de liberale staatsman en geleerde uit de negentiende eeuw J. R. Thorbecke volledig uit te geven. Door bezuinigingen van de Rijksuniversiteit Utrecht dreigt een serie boeken over de briefwisseling van Thorbecke niet te worden voltooid.

Van de serie zijn inmiddels reeds drie delen verschenen, maar of het vierde tot en met het achtste deel ooit worden uitgebracht is uiterst onzeker. De functie van de bewerker van de brieven, de historicus G. Hooykaas, zal vanaf augustus dit jaar worden gehalveerd.

Alle senatoren achten het Thorbecke-onderzoek van groot belang. Het initiatief van senator Van Boven (VVD) om Ritzen te vragen de vroegtijdige beeindiging van de reeks te voorkomen, kreeg gemakkelijk kamerbrede steun. Senator Vis (D66) onderstreepte dat het niet gaat om 'zomaar een liberaal'.

'Thorbecke is de grondlegger van onze constitutionele parlementaire monarchie. Tot op de dag van vandaag hebben zijn ideeen grote invloed. Maar zijn gedachtengang was niet altijd duidelijk. De briefwisseling kan daar opheldering over bieden.'

Het afbreken van de Thorbecke-editie noemde Vis 'typerend voor de wijze waarop Nederland met zijn culturele en historische erfgoed omgaat. Dat is jammer en gevaarlijk. Je moet benul hebben van waar je vandaan komt om te weten waar je naar toe moet'.