Scenario inkrimping Defensie met 30 pct

DEN HAAG, 31 mei Op het ministerie van defensie bestaat een scenario dat uitgaat van een inkrimping van de Nederlandse strijdkrachten met 30 procent. Dat heeft de Algemene Federatie van Militair Beroepspersoneel onthuld.

Het ministerie ontkent het bestaan van zo'n scenario niet. Een woordvoerder zegt echter: 'Op dit moment worden vele scenario's met vele percentages uitgedacht, zowel materieel, personeel als financieel. Maar het enige echte scenario staat in de defensienota die aan het einde van het jaar verschijnt'. Volgens voorzitter Snoep van de federatie zou op grond van dit planningsscenario in de jaren 1991-2000 het marinepersoneel worden verminderd met 25 procent, dat van de landmacht met 35 procent, en dat van de luchtmacht met 30 procent. In totaal zou dat om ruim 37.000 mensen gaan. Volgens Ter Beeks officiele, in het kabinet goedgekeurde plannen wordt het personeelsbestand van Defensie met niet meer dan 15 procent beperkt in de komende zes, zeven jaar.

De Algemene Federatie van Militair Beroepspersoneel bestrijdt bovendien minister Ter Beeks stelling dat hij bij een reductie met 15 procent gedwongen ontslagen kan voorkomen. De federatie noemt dit 'nauwelijks uitvoerbaar'.

Zij eist onmiddellijk betrokken te worden bij de uitwerking van de in het memorandum voorgestelde reducties. De militairen moeten op de juiste manier over de plannen worden voorgelicht.